Je třeba psát motivační dopis?

Úvodní strana » Blog » Je třeba psát motivační dopis?

Je třeba psát motivační dopis?

Blog

Je motivační dopis důležitý? Povězme, že motivační dopis je stejně důležitý jako životopis. Nicméně rozhodující je fakt, zda se motivační dopis vyžaduje nebo ne. Tuto informaci se většinou dozvíte, pokud inzerát dočtete až do konce. Názory personalistů se častokrát liší, v čem se však shodují je, že motivační dopis by měl být napsán kvalitně. Obecně napsaný list nikoho nezaujme.

Je nutné poslat motivační dopis vždy? 

Ne. Motivační dopis je vhodné poslat, jestliže se to vyžaduje. Personální agentury kupříkladu motivační dopisy nevyžadují vůbec, jelikož se s uchazeči před doporučením do dané společnosti setkají osobně, kde se o motivaci kandidátů dozví to, co potřebují.  Je dobré však zahrnout krátký motivační dopis přímo do životopisu, kdy stručně popíšete, kdo jste, co je vaším cílem, vaše silné stránky a proč jste vhodným kandidátem na danou pracovní pozici.

 

Motivační dopis plní úlohu představení uchazeče, což by u personalisty mělo zapříčinit zvědavost dozvědět se víc. Psát že jste dochvilný, zodpovědný a pracovitý, nejsou ty správné přívlastky, které použít. Je dobré zaměřit se na své silné stránky, kterých cílem je pozitivně se odlišit od ostatních, čímž si zajistíte pozvání na pohovor.

 

Pokud však posíláte životopis přímo do firmy, kde se ucházíte o pozici a motivační dopis není podmínkou, je vhodné zahrnout alespoň pár vět o sobě do doprovodného emailu. V případě, že máte svůj motivační dopis napsaný kvalitně, může vám to jen pomoci, a to i v případě, že se nevyžaduje. Z našeho pohledu by však motivační dopis neměl být příliš zdlouhavý. Doporučená je max. jedna A4, ale pokud možno zkuste délku omezit na její polovinu.

Jakých bodů se držet? 

Rozsah

Dodržujte Důležité je nepřesáhnout A4. Text by neměl být příliš dlouhý a nesrozumitelný. Častou chybou jsou opakující se údaje ze životopisu, které personalistům nepřiblíží o vás už nic nového.

Formální stránka

Velký pozor si dejte i na formální stránku listu. Text by měl být členěn do odstavců pro lepší přehlednost a samozřejmě bez gramatických chyb.

Cílová skupina

Zaměřte se na cílovou skupinu. Je vhodné psát motivační dopis vždy co nejvíce zaměřen na konkrétní pracovní pozici. Zjistěte si o dané firmě a její kultuře co nejvíce informací a využijte je při psaní. Vzbuďte zájem při čtení, poukažte na to, proč chcete pro danou firmu pracovat, co bude vaším přínosem a jak můžete přispět právě vy.

Pozitivní tón

Vyzdvihněte své silné stránky a konkrétní situace, ve kterých jste je použili. Přibližte personalistům, co nejvíce vaši motivaci, cíle a odhodlání, proč jste právě vy vhodným kandidátem na danou pozici. Motivační dopis pište v pozitivním tónu. Na závěr se nebojte použít věty vyjadřující opětovný zájem o danou pracovní pozici zakončený pozitivním očekáváním a samozřejmě kontaktní údaje.

 

Pokud byste se rozhodli motivační dopis napsat, v následujícím linku vám přikládáme vzor, jak by měl takový list vypadat https://www.zivotopisy.cz/motivacni-dopis.

 

My vám ať už při psaní motivačního dopisu nebo pohovoru držíme palce. Pokud byste si ovšem nevěděli dát rady, {"ln":"1","id":"15","link":"kontakty","name":"Kontakty","type":"object","content":"obraťte se na nás"} a my vám rádi pomůžeme.

 

*

Pole označená * jsou povinná.