Disponent

Disponent se stará o zajištění, řízení přepravy a vyhledávání optimálního řešení přepravy zboží včetně plánování vhodné trasy a vytíženosti jednotlivých vozidel. Spolupracuje s řidiči a ostatními odděleními společnosti a řeší případné problémy. Komunikuje se zákazníky a sleduje plnění dodávek zboží. Stará se také o výběr vhodných dopravců a udržování obchodních vztahů. Spolupracuje se sklady a připravuje doklady pro expedici zboží.

Pracovní činnosti

 • Zprostředkování a řízení mezinárodní dopravy a přepravy (námořní, letecká, silniční, železniční)
 • Vedení přepravní a obchodní dokumentace
 • Návrh optimální kombinace druhů dopravy dle typu komodity
 • Zajišťování k nim příslušné přepravní smlouvy
 • Vyhodnocení efektivnosti zvoleného dopravního řešení a zajištění zpětné vazby zasílateli
 • Zpracování smluvních dokumentů a všech dokladů a formulářů nezbytných pro dodání zboží
 • Návrh vhodných druhů dopravy a rezervace kapacit pro uskutečnění přeprav včetně zajišťování speciálních služeb požadovaných zákazníkem
 • Stanovení nejvhodnějšího balení a značení zboží s ohledem na komoditu a druh dopravy
 • Návrh způsobu a postupu sledování zboží a dokladů během transakce
 • Rutinní zvládání odpovídajících informačních a komunikačních technologií při přípravě zakázky, uzavírání smluv a sledování zásilek

 

Min. požadované vzdělání

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Hledáte práci jako disponent? 

*

Pole označená * jsou povinná.