Logistik

Logistik zajišťuje činnost v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně-přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů. Navrhuje optimální způsob dopravy a dopravní prostředky, manipulační a mechanizační prostředky, stanovuje harmonogram nasazení a využití těchto prostředků. Ovlivňuje optimální paletizaci, unifikaci a kontejnerizaci v dopravním procesu a pro skladování. Navrhuje organizaci přísunu optimálního množství surovin, uspořádání výrobního procesu a spolupracuje při tvorbě plánu výroby. Zpracovává podklady pro cenové kalkulace a vede příslušnou dokumentaci a evidenci.

Pracovní činnosti

 • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků
 • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků
 • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesu ve skladovém hospodářství
 • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů
 • Navrhování uspořádání výrobního procesu
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby
 • Zpracování podkladů pro cenové kalkulace
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence

 

Min. požadované vzdělání

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Hledáte práci jako logistik? 

*

Pole označená * jsou povinná.