Projektový manažer

Project manager navrhuje schéma a obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt. Tento projekt má potom na starost, rozpracuje vše na dílčí úkoly a následně kontroluje a dohlíží na jejich plnění. Během práce na projektu spolupracuje ve stanovení finanční náročnosti projektu, provádí časové odhady a jejich aktualizaci. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu.

Pracovní činnosti

  • Řízení projektu
  • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu
  • Vedení a řízení projektového týmu
  • Řízení finančních zdrojů, nákladů výnosu a cash flow projektu
  • Komunikace, podpora a motivování členů
  • Analýza a řízení rizik
  • Report stavu realizace projektu

 

Min. požadované vzdělání

  • Magisterský studijní program

Chcete pracovat jako projektový manažer? 

*

Pole označená * jsou povinná.