Ředitel logistiky

Ředitel logistiky řídí a vede logistické a dodavatelské oddělení organizace, zabezpečuje reálnou politiku nákupu, dodávek, dopravy a distribuce zboží, surovin, strojů. Stanovuje a řídí strategii logistiky společnosti, určuje plány, normy a směrnice k zabezpečení kvality a kvantity. Monitoruje a analyzuje trh a dodací podmínky, aby mohl zajistit okamžitou nebo budoucí dostupnost materiálu. Plánuje a koordinuje všechny logistické aktivity spojené s řízením toků v logistickém řetězci. Zajišťuje korektní fungování skladovacích prostor, řízení a kontrolu výsledků práce svěřeného útvaru a řízení a kontrolu oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie logistiky, nákupu, dodávek a distribuce materiálu, zboží, surovin a strojů v souladu se strategií organizace
 • Plánování, řízení, koordinování a vyhodnocování všech logistických aktivit spojených s řízením procesů v logistickém řetězci
 • Koordinace procesu zpracovávání objednávek, jejich zadávání do systému a spolupráce při tvorbě plánu výroby
 • Koordinace procesu monitorování a analyzování trhu a dodacích podmínek k zajištění okamžité nebo budoucí dostupnosti materiálu
 • Koordinace odborných činností spojených s optimalizací dopravy a přepravy v rámci řízení logistických procesů
 • Koordinace procesu hodnocení a výběru dodavatelů vzhledem k daným parametrům a ekonomické výhodnosti dodávek
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace a kontejnerizace v logistice a skladovém hospodářství
 • Řízení reklamací a problémů vzniklých při skladování zboží a při přepravě koncovým zákazníkům
 • Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku
 • Jednání s klíčovými dodavateli a zákazníky v oblasti nastavení logistických procesů a dodacích podmínek
 • Tvorba příslušné dokumentace v rámci řízení logistických a distribučních procesů
 • Spolupráce s výrobou, plánovačem, nákupním oddělením a dalšími útvary společnosti
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v logistice
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace

 

Min. požadované vzdělání

 • Magisterský studijní program

Hledáte práci jako Ředitel Logistiky? 

*

Pole označená * jsou povinná.