Skladník

Skladník řádně vykonává příslušné aktivity při skladování a zacházení se zbožím. Mezi jeho činnosti patří přejímání zboží a kontrola dokumentů, které zboží doprovázejí. Také ukládání, skladování a vydávání zboží. K manipulaci používá mechanizační prostředky a také se stará o jejich běžnou údržbu. Během pracovní činnosti aktualizuje údaje o zásobách, vede příslušné záznamy o pohybu a přehledu zásob.

Pracovní činnosti

 • Příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů
 • Ukládání, kontrola a skladování zboží
 • Kontrola záručních lhůt u přijímaného a skladovaného zboží
 • Vyskladnění a vychystání zboží
 • Expedice zboží
 • Odbavování kusových, vozových a kontejnerových zásilek
 • Vyřizování reklamací
 • Vedení předepsané evidence a provádění inventur
 • Vedení evidence o dodavatelích a zákaznících
 • Nakládání s odpadem a zajištění úklidu skladovacích prostor
 • Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení

 

Min. požadované vzdělání

 • Střední vzdělání s výučním listem

Hledáte práci jako skladník/skladový operátor?

*

Pole označená * jsou povinná.