Kurz Efektivní komunikace pro disponenty

Komunikujeme všichni, někdo více, někdo méně. Někdo rád a někdo ne. Existují povolání, kde komunikace není alfou omegou, ale existují i takové, kde od dobrých komunikačních schopností záleží mnoho. Zejména v zaměstnáních, které jsou orientovány na častou komunikaci s klienty či vyjednávaní, představuje zdvořilá, srozumitelná a efektivní komunikace podmínku úspěšného výkonu práce. I disponenti a zaměstnanci v oboru dopravy a logistiky jsou dennodenně vystavení situacím, které vyžadují umění komunikovat tak, aby nedocházelo k nedorozuměním a zbytečným konfliktům. V současné době kdy na trhu vládne silná konkurence v každém odvětví, je více než důležité upřít pozornost na budování pevných vztahů mezi dodavateli a zákazníky, a to právě i prostřednictvím schopnosti efektivně komunikovat.

Úvodní strana » Kurzy » Efektivní komunikace pro disponenty

Obsah kurzu

 • Jaké jsou podmínky efektivní komunikace?
 • Jak komunikovat, aby mě ostatní pochopili, a proč je důležité umět naslouchat?
 • Interpersonální percepce – Jak vnímáme jiné a jak oni vnímají nás?
 • Jak probíhá výměna informací, dorozumívání a sociální interakce?
 • Sehrání rolí na základě přiděleného scénáře, setkání s anomáliemi a reakce na ně, moment překvapení
 • Jaké jsou nejčastější omyly při posuzování lidí?
 • Komunikace v detailu + praktické cvičení
 • Komunikační prostředky + praktické cvičení
 • Cvičení: vyjednávací osobní rozhovor zákazníka s dodavatelem (speditéra s dopravcem)
 • Jaké existují asertivní techniky v komunikaci + praktické cvičení

 

Cena prezenčního/online kurzu

3 990 Kč + DPH / 1990 Kč + DPH

Termín kurzu

Momentálně nemáme vypsaný termín pro prezenční kurz. V případě zájmu nebo pro termíny na online webinář nás prosím kontaktujte

Cíle kurzu

 • Nabýt schopnost vést srozumitelně, zdvořile a strategicky rozhovor s cílem dosáhnout požadovaného cíle
 • Orientovat se v technikách komunikace a způsobech využití různých technik komunikace při rozhovoru
 • Vyzkoušet si v praxi rozhovor speditéra s dopravcem a nabýt jistotu v komunikaci v krizových situacích
 • Individuální poradenství

 

Cílová skupina

 • Budoucí a současní speditéři a disponenti
 • Vedoucí dopravy
 • Všichni, kteří si chtějí zlepšit osobnostní dovednosti vedoucí k zdravé pracovní komunikaci

Organizace

V průběhu kurzu je kladen důraz na procvičování jednotlivých dovedností Témata jsou doprovázena případy a situacemi z praxe a obrázky či videoklipy, které napomáhají lepší představě o probíraném obsahu. Kurz „Efektivní komunikace pro disponenty“ je koncipován jako praktický a interaktivní jednodenní trénink (9.00 – 17.00). V ceně kurzu je zahrnuto občerstvení a učební materiály. Na každém kurzu má účastník společně s osvědčením o absolvování k dispozici materiály v tištěné podobě. Po ukončení kurzu jsou tyto materiály zaslány emailem v elektronické podobě. V průběhu kurzu jsou malé přestávky, ve kterých se účastníci můžou občerstvit. Samozřejmostí je hodinová přestávka na oběd.

 

Možnosti absolvování kurzu

 

 • Online kurz 
 • Praha 6
 • U vás ve firmě

Školitel

Martina Kantová

Martina Kantová

Martina působí na poli dopravy, spedice a logistiky přes 20 let. Více než 14 let se zabývala přepravou leteckého carga, odkud její cesta směrovala k přepravám silničním a posléze nadrozměrným a námořním. Právě ze svých bohatých zkušeností v oblasti dopravy a logistiky nyní čerpá ve své lektorské činnosti.V průběhu své manažerské kariéry se zabývala přípravou a tvorbou vzdělávacích programů pro disponenty, jejich profesním rozvojem, ale také lektorovala produktová školení pro disponenty a obchodní zástupce. V současnosti se věnuje vzdělávání dospělých a předává své mnohaleté zkušenosti budoucí generaci specialistů v oboru spedice a logistiky.

Zaujal vás kurz Efektivní komunikace pro disponenty?

Chcete vědět více?

Ozvěte se nám!

Pole označená * jsou povinná.

*

Pole označená * jsou povinná.